Frykas

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
POLMAR

Wymysłówka 5
24-200 Bełżyce
Poland

tel:       +48 81 511 82 23

fax:      +48 81 511 82 23

E-mail:  info@frykas.pl

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
POLMAR

Wymysłówka 5
24-200 Bełżyce
Poland

tel:       +48 81 511 82 23

fax:      +48 81 511 82 23

E-mail:  info@frykas.pl

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POLMAR informuje o realizacji operacji pn. „Wprowadzenie do oferty POLMAR 2 nowych innowacyjnych produktów” mająca na celu wzrost konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty do końca 2018 roku 2 nowych produktów oraz utworzenie 3 miejsc pracy ( 2,2 etaty) w 2018 roku”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 199 985,00 zł.